Servicii

Servicii 2018-03-13T08:19:32+00:00
Servicii

Consultanta privind finantarile din fonduri europene sau nationale:

Consultanță și asistență la întocmirea dosarului de finanțare (completarea cererii de finanțare, realizarea studiului de fezabilitate, realizarea planului de afaceri și a strategiei de marketing, efectuarea proiecțiilor financiare și economice într-o manieră realistă și justă, identificarea și pregătirea documentelor anexate la cererea de finanțare, sprijin în realizarea fluxurilor tehnologice, a fișelor tehnice necesare obținerii avizelor și autorizațiilor solicitate de către autoritatea finanțatoare etc.), pana la obtinerea finantarii cat si posibilitatea de consiliere pe parcursul implementarii proiectelor.

Consultanta in relatia cu sectorul public(Public Affairs)
In identificarea strategiilor de dezvoltare, ne adresăm atât autorităṭilor centrale cât şi locale şi le susṭinem eforturile de atragere de finanṭări nerambursabile prin servicii de asistenṭă tehnică în vederea elaborării de strategii de dezvoltare menite să valorifice eficient şi optim resursele umane şi materiale ale ṭării şi/sau ale comunităṭilor locale cat si  parteneriate Public – Privat

Incheierea de parteneriate cu sectorul privat pot constitui metode fezabile pentru obṭinerea de resurse financiare suplimentare în scopul implementării de proiecte de dezvoltare a autoritatilor publice locale sau centrale. Avem posibiliattea de a oferi servicii de asistenṭă tehnică în acest scop colaborând cu firme/experṭi tehnici cu competenṭe de specialitate recunoscute.

Consultanta in business la nivel national sau extern ( international)

Oferim servicii de asistenta completa companiilor straine ce doresc sa investeasca in Romania cat si companiilor romanesti ce doresc sa isi extinda afacerea peste grantiele tarii.